Workshops mime סדנת פנטומימה

שולמן אירינה – שחקנית, פנטומימאית, פעלולנית.

בוגרת סטודיו למשחק "ניסן נתיב ת"א",סמינר הקיבוצים להוראת תיאטרון ובימוי B.ed

סדנה:

מבוא לאמנות הפנטומימה

משך המפגש: שעה וחצי

מספר משתתפים : עד30 איש

הציוד הנדרש: טייפ, חלל גדול מתאים לתנועה.

מערך המפגש:

סוגי תנועה בחלל, פיתוח מודעות עצמית וביטחון עצמי של הגוף,הקניית מיומנויות הבסיסיות של פנטומימה (קיר, חבל, בלון, חפצים שונים)

הכנת קטע פנטומימה בזוג, ישום הנלמד במפגש דרך הצגת הקטעים מול הקבוצה.

פנטומימה:

מפתחת חשיבה יצירתית, גמישה ומאתגרת, שמאפיינת את האינטליגנציות המרובות בכלל ואת האינטליגנציה תנועתית,

תוך אישית ובין אישית בפרט.

מפתחת רגישות וערכים שונים ותורמת, בדרכה שלה במימדים ייחודיים לעיצובו של הפרט.

האומנות הפנטומימה משמשת בסיס ליצירת שפה משותפת בין אוכלוסיות ותרבויות שונות.

התלמידים לומדים להכיר את עצמם, את היכולות הגופניות בהתייחס לסביבה הקבועה

והמשתנה ומכאן רוכשים בטחון לפעול מתוך חופש בחירה במסגרת נתונה.

השימוש בתנועתיות של פנטומימה ודומה כביטויים של אינטליגנציה תנועתית, עשויים להיות כלים משמעותיים לפיתוח דימוי עצמי.

ככל שמרבים התלמידים לעסוק בסצנות דרמתיות ובבנייתם, הם מפתחים את היחסים הבין אישיים והתוך אישים שלהם

ותורמים לאיזון בין האינטליגנציה הלוגית לבין שאר האינטליגנציות, כגון: תנועתית, תוך אישית, בין אישית ומרחבית וכמובן מוסיקלית.

זה אמור לשפר את הדימוי עצמי של הגוף שלהם לחבר אותם למקצב הפנימי ומפתח את המודעות עצמית.

משך הסדנה: מ1 עד 15 מפגשים