Workshops acrobatics סדנת אקרובטיקה

הקניית מיומנויות הבסיסיות של אקרובאטיקה באמצעות:

תרגילי שיווי משקל

תרגילי חיזוק ומתיחת שרירים

תרגילי אקרובאטיקה בזוגות

משך המפגש: שעה וחצי

מספר משתתפים: עד 30 איש

ציוד נדרש: חלל לתנועה, מזרונים דקים

האקרובטיקה הוא ענף ספורט עתיק יומין, ועדויות על קיומו נמצאו עוד בתרבות העתיקה של מצרים.

להבדיל הענפי התעמלות אחרים, האקרובטיקה היא ענף קבוצתי המבוצע בזוג, בשלישיה או ברביעייה.

ביצוע תרגיל בזוג או בקבוצה מחייב שיתוף פעולה הדוק ומאמץ משותף תוך יצירה מגע באחיזה, בסמיכה ובתמיכה.

במהלך הביצוע, המשתתפים שכל אחד מהם הוא כמו לבנה בקיר משותף, והתמוטטות של אחד תפיל את הקיר כולו.

בני הזוג לומדים להכיר לא רק את יכולתם אלה את יכולת בני זוגם. והם נדרשים לגלות היתחשבות לשם הצלחת התרגיל.

הפעילות בזוג או בקבוצה, שבה לכל אחד יש תפקיד שונה, מפתחת אחריות הדדית ומובילה ללמידה משותפת.

הפירמידות הן אלמנטים סטטיים בסיסיים. הפירמידות הן מעין מבנים צורניים, המצריכים שיווי משקל, כוח, גמישות, זריזות וקוארדינציה.

הסדה אינה דורשת היתמחות מיוחדת בתחום ההיתעמלות ומאפשרות לתלמידים להיתנסות בפעילות גופנית ייחודית המציבה אתגרים חדשים.

לענף אקרובטיקה תרומה רבה בהשגת מטרות החינוך הגופני בתחום המוטורי,הריגשי והקוגנטיבי.

להלן מספר אפניונים לענף האקרובטיקה:

מפתח מרכיבי כושר גופני

מעודד תירגול

מעודד דיון בעקרונות ביו מכניים

מאשר שילוב בין תלמידים שונים באותה פעילות

מאפשר מודעות גופנית וחוש אסטטי

תורם לשיפור התיקשורת

מעודד יצירתיות ונותן היזדמנות לביטוי העצמי

דורש ציוד מועט

מאפשר הכנת מופע

משפר ביטחון עצמי

משך הסדנה: 1 עד 15 מפגשים